Lys

1)     FİZİĞİN DOĞASI
Fiziğin Uğraş Alanı
Fiziğin Doğası
Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji
Hipotez
Yasa
Teori
2)     KUVVET, HAREKET VE ENERJİ
İş, Güç ve Enerji
Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu
Enerji Kaynakları
Isı ve Sıcaklık
Doğrusal Hareket
Doğadaki Temel Kuvvetler
Newton’un Hareket Yasaları
Sürtünme Kuvveti
Kuvvet ve Özellikleri
Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
Etki-Tepki Kuvvet Çiftleri
Eylemsizlik
İş ve Enerji
İtme(İmpuls)- Momentum
Tork
Açısal Momentum
Denge ve Denge Koşulları
Çizgisel Sürat
Açısal Sürat
Merkezcil İvme
Basit Harmonik Hareket
Geri Çağırıcı Kuvvet
3)     MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri
Maddelerin Değişimi
Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi
Gazlar ve Plazmalar
Katılarda Basınç
Durgun Akışkanlarda Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Hareketli Akışkanlarda Akışkan Hızı İle Basıncı Arasındaki İlişki
Sıcaklık Artması İle Katılarda, Sıvılarda ve Gazlarda Genleşme ve Büzülme
Isıl Denge
Isı Yayılımı
Isı Alışverişi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
4)     ELEKTRİK
Elektrik Akımı
Potansiyel Fark
Direnç
Elektrik Akımının Manyetik Etkisi
Elektrostatik
Elektrik Devreleri
Değişen Akım
Doğru Akım
Sığa
Transformatör
Elektriksel Geçirgenlik
Dielektrik
Elektro Manyetik İndükleme
5)     MANYETİZMA
Manyetik Alan
Manyetik Alan Kaynakları
Elektro Manyetik İndükleme
6)     DALGALAR
Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler
Depremler
Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar
Su Dalgaları
Ses Dalgaları
Aydınlanma
Işığın Düzgün ve Dağınık Yansıması
Düz Ayna
Yansıma Yasaları
Görüş Alanı
Çukur ve Tümsek Aynalar
Eğrilik Yarıçapı
Işığın Kırılması
Kırma İndisi
Snell Yasası
Görünür Derinlik
Işığın Renklerine Ayrılması
Tam Yansıma
Sınır Açısı
İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler
Miyop, Hipermetrop, Astigmat
Merceklerde Yakınsama
Açısal Büyütme
Renk
Seçici Yansıma
Seçici Soğurma
Renk Filtreleri
Ana ve İkincil Renkler
Zıt ve Tamamlayıcı Renkler
Elektromanyetik Dalga
Elektromanyetik Tayf
Elektromanyetik Dalgada Doppler Olayı
Polarizasyon
Işıkta Kırınım
Huygens İlkesi
 Optik Aletlerin Ayırma Gücü
Aydınlık ve Karanlık Saçaklar
 Işıkta Girişim
7)     MODERN FİZİK
Modern Fiziğe Giriş
Özel Görelilik
Kara Cisim Işıması
Fotoelektrik Olay
Compton Olayı
Işığın Tanecikli Yapısı
Maddesel Parçacıkların Dalga Özelliği de Broglie Hipotezi
Atomun Yapısı
X- Işınları
Maddenin Yapısı
Çekirdeğin Yapısı
Radyoaktiflik
Nükleer Enerji
Parçacık ve Karşıtparçacık
Hadronlar
Leptonlar
Baryonlar
Mezonlar
Kuark ve Karşıtkuark
8)     YILDIZLARDAN YIDIZSILARA
 Yıldızlar
Yıldızların Sınıflandırılması
Gökadalar
Yıldızsılar
Evrenin Yaşı ve Genişlemesi
Reklamlar